Terms and Conditions

aktualizováno dne 03.03.2024

 

Bc. Roman Malík

IČO: 88026019

Sídlo podnikání: Chrustenice, PSČ 267 12

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Beroun

Objednání foto a video služeb

 

 • Objednat fotografování nebo natáčení můžete na instagram profilu @mlkv.cz nebo zasláním e-mailu na post.malikova@gmail.com
 • Objednáním se zavazujete, že jste se seznámili s mým autorským stylem (fotografie a videa naleznete v portfoliu a na instagram profilu @mlkv.cz) a ceníkem služeb
 • Dohodnutý termín služeb je závazný až po uhrazení rezervačního poplatku - 50% ceny objednaných služeb, který se následně od finální ceny odečte. Rezervace termínu je platná až po připsání platby na účet. Rezervační poplatek je nevratný, zrušení a změna rezervace se řídí podmínkami níže.

 • Objednáním služeb vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

 

AUTORSKá práva

 

 • Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) je autor (fotograf a videograf) držitelem autorských práv.

 • Organizátoři focení a natáčení mohou používat materiály pořízené během poskytování služeb pro vlastní účely, zejména pro účely své reklamy a propagace, s uvedením autora (Instagram @mlkv.cz, TikTok @mlkv.cz , Facebook nebo web).

 • Fotografované a natáčené osoby mohou používat videa a fotografie pro svojí nekomerční osobní prezentaci. Materiály pořízené během focení a natáčení, příspěvky a příběhy na sociálních sítích musí být sdíleny s označením autora (Instagram @mlkv.cz, TikTok @mlkv.cz , Facebook nebo web) a profilu organizátora natáčení.

 • Pokud není výslovně ujednáno jinak, není možné fotografie a videa dále přeprodávat či používat pro jakýkoliv komerční účely a propagaci činnosti třetích stran.

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie ani videa jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.

 • Klient je současně povinen vyžádat si souhlas všech fotografovaných osob s pořizováním fotografií a videí a jejich případným zveřejněním ze strany fotografa/videografa, v opačném případě fotograf a videograf neodpovídají za následky z toho vzniklé.

 • Fotograf a videograf neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu klientem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost klient.

ARCHIVACE materiálů a Reklamace

 

 • Všechny neupravené fotografie a videa (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).

 • Reklamace je možná nejpozději do jednoho měsíce od data dodání hotových materiálu, poté již není možná.

 • Nesouhlas s autorským stylem není důvodem k reklamaci. Natáčím, fotím a upravuji s ohledem na svůj individuální styl, který zahrnuje charakteristické prvky, jako je barevné ladění, rozsah světla a tmavosti a další.

 • Nesouhlas s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci. 

 • Všechny upravené fotografie a videa jsou dostupná ke stažení po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté se přístup ke galerii odstraňuje. Po uplynutí 30 dnů je další přístup možný pouze za technický poplatek 350 CZK a to pouze v případě, že je galerie dostupná. Po uplynutí 90 dnů již žádná data nejsou archivovaná a další přístup není možný.

Pozdní příchod

 

 • Čas provádění služeb zahrnuje dobu potřebnou na přípravu vybavení a je počítán od doby přichodu fotografa/videografa na místo sjednané při objednávce služeb.
 • Fotograf/videograf neodpovídá za zpoždění zahájení poskytování služeb zaviněné klientem. O dobu zpoždění zaviněné klientem se čas sjednaný pro poskytování služeb neprodlužuje, nebude-li mezi stranami ujednáno jinak.

Storno Rezervace

 

 • Nemůže-li se klient zúčastnit focení/natáčení z jakéhokoliv důvodu, je povinen tuto událost oznámit minimálně 14 dní předem, V tomto případě je možné termín změnit, jinak rezervační poplatek propadá. 

 • Změna termínu je možná maximálně jednou s nutností objednání se do dvou měsíců od původního termínu, jinak rezervační poplatek propadá ve prospěch fotografa/videografa. 

 • V případě zrušení fotografování klientem ve lhůtě kratší 14 dní, případně nedostavení se na focení nebo natáčení, tento rezervační poplatek propadá ve prospěch fotografa/videografa.

Náhrada škody

 

 • Klient se zavazuje nahradit škodu, kterou on při fotografování/natáčení způsobí (např. rozbití techniky apod.).

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 

 • Fotograf a videograf vyhrazují si právo ke zveřejnění fotografií a videí do svého portfolia na sociálních sítích, na svých webových stránkách, příp. dalších propagačních materiálech.
 • Pokud si nepřejete, aby Vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom předem informovat (nejpozději po skončení focení/natáčení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako Váš souhlas. Máte samozřejmě právo dodatečně požadovat odstranění materiálů z portfolia.